आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल प्रतिनिधि सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
प्रतिनिधि सभाले
पारित गरेको
राष्ट्रिय सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2075-04-30 2075-05-04 2075-05-05 2075-05-10 2075-05-28 2075-05-29 2075-05-31 2075-06-02
दर्ता नं.

19

दर्ता मिति

2075-04-29

संवत्

2075

प्रस्तुतकर्ता

मा० मोहम्मद इश्तियाक राई

मन्त्रालय

सहरी विकास मन्त्रालय

अधिवेशन

2

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

दर्ता बिधेयक
Download
प्रमाणीकरण बिधेयक
Download