प्रमाणीकरण भएको बिधेयकहरु


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय प्रमाणीकरण भएको मिति फाइल
2 7 2075-03-08 संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला 2075-03-20 फाइल छैन पद्नुहोस
2 6 2075-03-07 राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उपप्रधान तथा रक्षा एवं गृहमन्त्रालय 2075-03-20 फाइल छैन पद्नुहोस
2 2 2075-02-15 नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ अर्थ मन्त्रालय 2075-03-32 फाइल छैन पद्नुहोस
3 2075-02-15 विनियोजन विधेयक, २०७५ अर्थ मन्त्रालय 2075-03-32 फाइल छैन पद्नुहोस
4 2075-02-15 राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक‚ २०७५ अर्थ मन्त्रालय 2075-03-32 फाइल छैन पद्नुहोस
2 5 2075-02-15 ऋण तथा जमानत (बाइसौं संशोधन) विधेयक, २०७५ अर्थ मन्त्रालय 2075-03-32 फाइल छैन पद्नुहोस