सन्धि सम्झौताको अवस्था


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय अवस्था फाइल
2 3 2075-04-28 जैविक विविधता महासन्धि अन्तर्गत आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच तथा तिनको उपयोगबाट हुने लाभको पारदर्शी र समन्यायिक बाँडफाँड सम्बन्धी नागोया अभिसन्धि वन तथा वातावरण मन्त्रालय मा. सदस्यहरुलाई वितरण Download
2 2 2075-04-23 अन्तराष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियमहरु एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालय सामान्य छलफल Download
2 1 2075-04-09 अन्तराष्ट्रिय आतंकवाद, अन्तरदेशिय संगठन अपराध र अवैध लागुऔषध कारोबार विरुद्ध सहयोग सम्बन्धी बिम्सटेक महासन्धि गृह मन्त्रालय सामान्य छलफल Download