नाम: अग्नि प्रसाद सापकोटा
उमेर: 61 बर्ष
बिस्तृत विवरण

जिल्ला : सिन्धुपाल्चोक

प्रतिनिधि सभा सभामुख , 2076
परिचयात्मक भिडियो