नाम: श्री मनोहर प्रसाद भट्टराई
उमेर: 63 बर्ष
बिस्तृत विवरण

स्थायी ठेगाना: तनहुँ              

सम्पर्क नं.: मोबाइल: 9851031088

महासचिव