नाम: कृष्ण बहादुर महरा
उमेर: 58 वर्ष
बिस्तृत विवरण
प्रतिनिधि सभा सभामुख , 2074