नाम: डा.शिबमाया तुम्बाहाङफे
उमेर: 53 वर्ष
बिस्तृत विवरण
प्रतिनिधि सभा उप-सभामुख , 2074