सबै सूचनाहरु


प्रकाशित मिति शीर्षक
2019-10-24 संघीय संसद सेवा दर्पण(स्मारिका) प्रकाशन सम्वन्धी सूचना पढ्नुहोस्
2019-10-16 सदस्य पक्राउ सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-०६-२९ पढ्नुहोस्
2019-10-14 सदस्य पक्राउ सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-०६-२७ पढ्नुहोस्
2019-10-11 अन्तरव्यवस्थापिका स‌ंघ (IPU) काे Assembly सम्वन्धी प्रेस विज्ञप्ती पढ्नुहोस्
2019-10-10 तत्कालिन सभामुखलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी सम्बन्धी सूचना पत्र २०७६-०६-२३ पढ्नुहोस्
2019-10-02 सभामुखको राजीनामाको जानकारी सम्बन्धी सूचना पत्र २०७६-०६-१५ पढ्नुहोस्
2019-09-23 सूचना पत्र २०७६-६-२ पढ्नुहोस्
2019-09-20 चाैथो अधिवेशनमा भए गरेका काम कारवाही पढ्नुहोस्
2019-09-19 दैनिक कार्यसूची २०७६, असोज २ गते (तेस्रो) पढ्नुहोस्
2019-09-19 दैनिक कार्यसूची २०७६, असोज २ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
2019-09-19 दैनिक कार्यसूची २०७६, असोज २ गते पढ्नुहोस्
2019-09-18 सूचना पत्र २०७६-६-१ पढ्नुहोस्
2019-09-18 दैनिक कार्यसूची २०७६, असोज १ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
2019-09-18 दैनिक कार्यसूची २०७६, असोज १ गते पढ्नुहोस्
2019-09-17 सूचना पत्र २०७६-५-३० पढ्नुहोस्
2019-09-16 दैनिक कार्यसूची २०७६, भदौ ३० गते पढ्नुहोस्
2019-09-15 सूचना पत्र २०७६-५-२९ पढ्नुहोस्
2019-09-15 दैनिक कार्यसूची २०७६, भदौ २९ गते पढ्नुहोस्
2019-09-13 सूचना पत्र २०७६-५-२६ पढ्नुहोस्
2019-09-12 दैनिक कार्यसूची २०७६, भदौ २६ गते पढ्नुहोस्
2019-09-11 सूचना पत्र २०७६-५-२५ पढ्नुहोस्
2019-09-11 दैनिक कार्यसूची २०७६, भदौ २५ गते पढ्नुहोस्
2019-09-10 सूचना पत्र २०७६-५-२४ पढ्नुहोस्
2019-09-10 दैनिक कार्यसूची २०७६, भदौ २४ गते पढ्नुहोस्
2019-09-09 सूचना पत्र २०७६-५-२२ पढ्नुहोस्
2019-09-08 दैनिक कार्यसूची २०७६, भदौ २२ गते पढ्नुहोस्
2019-09-06 सूचना पत्र २०७६-५-१८ पढ्नुहोस्
2019-09-04 दैनिक कार्यसूची २०७६, भदौ १८ गते पढ्नुहोस्
2019-08-30 सूचना पत्र २०७६-५-१२ पढ्नुहोस्
2019-08-29 दैनिक कार्यसूची २०७६, भदौ १२ गते पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 15 results