राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक मिति २०७५/०५/०८ गते बस्ने भनिएकोमा सोही मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने भएकोले समितिको बैठक स्थगित भएको जानकारी गराइन्छ ।

प्रकाशित मिति: 2018-08-23