समितिको बैठक बस्ने सूचना ।

प्रकाशित मिति: 2018-10-01


समितिको आगामी बैठक मिति २०७५/०६/१८ गते बिहीवार दिनको १२:०० बजे बस्ने ।

छलफलको विषय: महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने सचेतना कार्यक्रमलाई ७७ वटै जिल्लाका स्थानीय तहसम्म लैजाने सम्बन्धमा ।