सबै सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1 सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सूचना पढ्नुहोस्
2 सिलबन्दी दरभाउपत्र अस्वीकृत गरिएकाे सूचना पढ्नुहोस्
3 बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-०९-१६ पढ्नुहोस्
4 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना पढ्नुहोस्
5 बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-०९-११ पढ्नुहोस्
6 दैनिक कार्यसूची २०७६, पुस ४ गते पढ्नुहोस्
7 प्रतिनिधि सभाको पाँचौं अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
8 संघीय संसद सेवा दर्पण(स्मारिका) प्रकाशन सम्वन्धी सूचना पढ्नुहोस्
9 सदस्य पक्राउ सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-०६-२९ पढ्नुहोस्
10 सदस्य पक्राउ सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-०६-२७ पढ्नुहोस्
11 अन्तरव्यवस्थापिका स‌ंघ (IPU) काे Assembly सम्वन्धी प्रेस विज्ञप्ती पढ्नुहोस्
12 तत्कालिन सभामुखलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी सम्बन्धी सूचना पत्र २०७६-०६-२३ पढ्नुहोस्
13 सभामुखको राजीनामाको जानकारी सम्बन्धी सूचना पत्र २०७६-०६-१५ पढ्नुहोस्
14 सूचना पत्र २०७६-६-२ पढ्नुहोस्
15 चाैथो अधिवेशनमा भए गरेका काम कारवाही पढ्नुहोस्
16 दैनिक कार्यसूची २०७६, असोज २ गते (तेस्रो) पढ्नुहोस्
17 दैनिक कार्यसूची २०७६, असोज २ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
18 दैनिक कार्यसूची २०७६, असोज २ गते पढ्नुहोस्
19 सूचना पत्र २०७६-६-१ पढ्नुहोस्
20 दैनिक कार्यसूची २०७६, असोज १ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
21 दैनिक कार्यसूची २०७६, असोज १ गते पढ्नुहोस्
22 सूचना पत्र २०७६-५-३० पढ्नुहोस्
23 दैनिक कार्यसूची २०७६, भदौ ३० गते पढ्नुहोस्
24 सूचना पत्र २०७६-५-२९ पढ्नुहोस्
25 दैनिक कार्यसूची २०७६, भदौ २९ गते पढ्नुहोस्
26 सूचना पत्र २०७६-५-२६ पढ्नुहोस्
27 दैनिक कार्यसूची २०७६, भदौ २६ गते पढ्नुहोस्
28 सूचना पत्र २०७६-५-२५ पढ्नुहोस्
29 दैनिक कार्यसूची २०७६, भदौ २५ गते पढ्नुहोस्
30 सूचना पत्र २०७६-५-२४ पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 15 results