पदाधिकारीहरु


कृष्ण बहादुर महरा 

 सम्माननीय सभामुख 

डा.शिबमाया तुम्बाहाङफे

माननीय उपसभामुख