पदाधिकारीहरु


 

-

 सम्माननीय सभामुख 

डा.शिबमाया तुम्बाहाङफे

माननीय उपसभामुख