संसदका प्रकाशनहरु/डाउनलोडस्


प्रकाशित मिति प्रकाशनको शीर्षक
2019-11-17 संसद दर्पण - अंक १८ पढ्नुहोस्
2019-10-23 प्रतिनिधि सभा चौथो अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
2019-07-30 संसद दर्पण - अंक १७ पढ्नुहोस्
2019-07-30 कर्मचारी विवरण पढ्नुहोस्
2019-05-20 प्रतिनिधि सभा तेस्रो अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
2019-05-17 प्रतिनिधि सभा दोस्रो अधिवेशनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
2019-05-07 संसद दर्पण अंक - १६ पढ्नुहोस्
2019-04-24 विधेयक स‌ंग्रह, २०७५ तेस्रो अधिवेशन पढ्नुहोस्
2019-02-10 संसद दर्पण अंक - १५ पढ्नुहोस्
2019-01-30 संसदमा महिला सहभागिता(वि.सं.२०१५-वि.सं.२०७४) (पुस्तिका) पढ्नुहोस्
2019-01-30 राष्ट्रिय सभा- परिचय पुस्तिका पढ्नुहोस्
2019-01-29 संघीय संसद संक्षिप्त परिचय २०७५ (Nepali leaflet) पढ्नुहोस्
2019-01-29 Federal Parliament of Nepal, Brief introduction 2019 (english leaflet) पढ्नुहोस्
2019-01-29 स‌ंघीय संसद सचिवालयः संक्षिप्त परिचय (पुस्तिका) पढ्नुहोस्
2019-01-29 टेलिफोन डाइरेक्ट्री २०७५ पढ्नुहोस्
2019-01-06 संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७५ पढ्नुहोस्
2018-11-20 विधेयक स‌ग्रह,२०७५ पढ्नुहोस्
2018-11-19 संसद दर्पण अङ्क १४ पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 4 results