संसदका प्रकाशनहरु/डाउनलोडस्


प्रकाशित मिति प्रकाशनको शीर्षक
2018-07-17 सम्पति विवरण फाराम २ पढ्नुहोस्
2018-07-17 सम्पति विवरण फाराम १ पढ्नुहोस्
2018-07-17 का स मू फाराम (रा प प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुका लागि) पढ्नुहोस्
2018-07-17 का स मू फाराम (रा प द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरुका लागि) पढ्नुहोस्
2018-07-17 का स मू फाराम (रा प तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुका लागि) पढ्नुहोस्
2018-07-15 शिलबन्दी बोलपत्रको सूचना पढ्नुहोस्
2018-07-25 स‌ंयुक्त सदनकाे कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७५ पढ्नुहोस्
2018-06-26 कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण पढ्नुहोस्
2018-06-16 स‌ंयुक्त सदनकाे कार्यसञ्चालन नियमावलीकाे मस्याैदा प्रतिवेदन, २०७५ पढ्नुहोस्
2018-06-07 प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ पढ्नुहोस्
2018-04-30 प्रतिनिधि सभा पहिलाेअधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
2018-05-06 प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्याैदा समितिकाे प्रतिवेदन, २०७५ पढ्नुहोस्
2017-04-22 व्यवस्थापिका-संसद तेस्राे अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
2017-04-21 व्यवस्थापिका-संसद दाेस्राे अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
2017-04-19 व्यवस्थापिका-संसद पहिलाे अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
2017-04-17 व्यवस्थापिका-संसद अधिवशेन ४ का सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
2017-04-15 व्यवस्थापिका-संसद अधिवशेन ३ का सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
2017-04-13 व्यवस्थापिका-संसद अधिवशेन २ का सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
2017-04-11 व्यवस्थापिका-संसद अधिवशेन १ का सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
2017-04-09 संविधान सभा, २०७० काे सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्