संसदका प्रकाशनहरु/डाउनलोडस्


प्रकाशित मिति प्रकाशनको शीर्षक
2018-03-10 सूचना पत्र २०७४-११-२७ पढ्नुहोस्
2018-03-09 सूचना पत्र २०७४-११-२६ पढ्नुहोस्
2018-03-05 सूचना पत्र २०७४-११-२२ पढ्नुहोस्
2018-03-04 सूचना पत्र २०७४-११-२१ पढ्नुहोस्
2018-03-10 कर्मचारी विवरण २०७४ पढ्नुहोस्
2018-03-10 अन्तरिम कार्यविधि , प्रतिनिधि सभा पढ्नुहोस्
2017-10-16 स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी संसदीय छानविन विषेश समितिको प्रतिवेदन, २०७४ पढ्नुहोस्
2017-10-15 व्यवस्थापिका–संसदको तेस्रो अधिवेशनमा भए गरेका काम कारवाहीको संक्षिप्त जानकारी पढ्नुहोस्
2017-10-15 वातावरण संरक्षण समिति वार्षिक प्रतिवेदन २०७३-०७४ पढ्नुहोस्
2017-10-14 व्यवस्थापिका-संसद, वातावरण संरक्षण समितिको वार्षिक प्रदिवेदन २०७२-२०७३ पढ्नुहोस्
2017-10-12 संविधानसभा निर्वाचन अध्ययन, अनुसन्धान तथा सुझाव संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०७४ पढ्नुहोस्
2017-09-10 नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद सम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन २०७४ पढ्नुहोस्
2017-08-31 संसद दर्पण बर्ष २ अंक ९ पढ्नुहोस्
2017-08-21 फौजदारी कसूरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
2017-08-21 फौजदारी कसूर सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
2017-08-21 फौजदारी मुद्धाको कार्यविधि सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सम्वन्धी समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
2017-08-02 कर्मचारी विवरण पढ्नुहोस्
2017-08-03 २०७३ सालको बैठकहरुको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
2017-08-01 २०७२ सालको बैठकहरुको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
2017-07-30 संसद दर्पण बर्ष २ अंक ८ पढ्नुहोस्