संसदका प्रकाशनहरु/डाउनलोडस्


प्रकाशित मिति प्रकाशनको शीर्षक
2019-03-19 समितिको मिति २०७५/०९/०८ को निर्णय पढ्नुहोस्
2019-02-11 संसद दर्पण अंक - १५ पढ्नुहोस्
2019-01-30 संसदमा महिला सहभागिता(वि.सं.२०१५-वि.सं.२०७४) (पुस्तिका) पढ्नुहोस्
2019-01-30 राष्ट्रिय सभा- परिचय पुस्तिका पढ्नुहोस्
2019-01-29 संघीय संसद संक्षिप्त परिचय २०७५ (Nepali leaflet) पढ्नुहोस्
2019-01-30 Federal Parliament of Nepal, Brief introduction 2019 (english leaflet) पढ्नुहोस्
2019-01-30 स‌ंघीय संसद सचिवालयः संक्षिप्त परिचय (पुस्तिका) पढ्नुहोस्
2019-01-29 टेलिफोन डाइरेक्ट्री २०७५ पढ्नुहोस्
2019-01-06 संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७५ पढ्नुहोस्
2018-11-20 विधेयक स‌ग्रह,२०७५ पढ्नुहोस्
2018-11-19 संसद दर्पण अङ्क १४ पढ्नुहोस्
2018-08-25 २०७५ भाद्र ८ गते पारित संकल्प पढ्नुहोस्
2018-08-01 प्रतिनिधि सभाका समितिहरुमा रहने माननीय सदस्यहरुकाे नामावली पढ्नुहोस्
2018-07-25 संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०७५ पढ्नुहोस्
2018-07-20 कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण पढ्नुहोस्
2018-07-16 सम्पति विवरण फाराम २ पढ्नुहोस्
2018-07-17 सम्पति विवरण फाराम १ पढ्नुहोस्