संसदका प्रकाशनहरु/डाउनलोडस्


प्रकाशित मिति प्रकाशनको शीर्षक
2019-01-06 संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७५ पढ्नुहोस्
2018-11-27 टेलिफोन डायरी पढ्नुहोस्
2018-11-20 विधेयक स‌ग्रह,२०७५ पढ्नुहोस्
2018-11-19 संसद दर्पण अङ्क १४ पढ्नुहोस्
2018-08-25 २०७५ भाद्र ८ गते पारित संकल्प पढ्नुहोस्
2018-08-01 प्रतिनिधि सभाका समितिहरुमा रहने माननीय सदस्यहरुकाे नामावली पढ्नुहोस्
2018-07-25 संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०७५ पढ्नुहोस्
2018-07-20 कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण पढ्नुहोस्
2018-07-16 सम्पति विवरण फाराम २ पढ्नुहोस्
2018-07-17 सम्पति विवरण फाराम १ पढ्नुहोस्
2018-07-17 का स मू फाराम (रा प प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुका लागि) पढ्नुहोस्
2018-07-17 का स मू फाराम (रा प द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरुका लागि) पढ्नुहोस्
2018-07-17 का स मू फाराम (रा प तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुका लागि) पढ्नुहोस्
2018-07-17 का स मू फाराम (रा प अन‌ं र श्रेणी विहीन कर्मचारीहरुका लागि) पढ्नुहोस्
2018-07-15 शिलबन्दी बोलपत्रको सूचना पढ्नुहोस्
2018-07-25 स‌ंयुक्त सदनकाे कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७५ पढ्नुहोस्
2018-06-16 स‌ंयुक्त सदनकाे कार्यसञ्चालन नियमावलीकाे मस्याैदा प्रतिवेदन, २०७५ पढ्नुहोस्