आजको संसद


आज संसदको कुनैपनि कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छैन ।
आज सभामुखको कुनैपनि कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छैन ।
प्रतिनिधि सभा बैठक २०७६ ,जेठ ८ गते, ११:०० बजे
संसदको प्रत्यक्ष प्रशारण भैरहेको छ ।
संशोधन सूचना दिनसक्ने ब्यहोरा बारे प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरुका लागि सूचना राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ माथि प्राप्त भएको संशोधनहरुको एकीकृत विविरण दैनिक कार्यसूची २०७५, वैशाख २३ गते सूचना पत्र २०७४-१२-२० दैनिक कार्यसूची २०७४, चैत २० गते प्रतिनिधि सभा पहिलाे अधिवेशन अवधिभर भए गरेका काम कारवाहीकाे विवरण सूचना पत्र २०७४-१२-१९ दैनिक कार्यसूची २०७४, चैत १९ गते सूचना पत्र २०७४-१२-१६ दैनिक कार्यसूची २०७४, चैत १६ गते सूचना पत्र २०७४-१२-१२ दैनिक कार्यसूची २०७४, चैत १२ गते दैनिक कार्यसूची २०७४, चैत २ गते सूचना पत्र २०७४-१२-२ दैनिक कार्यसूची २०७४, फागुन २७ गते सूचना पत्र २०७४-११-२७ दैनिक कार्यसूची २०७४, फागुन २६ गते सूचना पत्र २०७४-११-२६ दैनिक कार्यसूची २०७४, फागुन २२ गते सूचना पत्र २०७४-११-२२ दैनिक कार्यसूची २०७४, फागुन २१ गते सूचना पत्र २०७४-११-२१