आजको संसद


आज संसदको कुनैपनि कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छैन ।
आज सभामुखको कुनैपनि कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छैन ।
प्रतिनिधि सभा बैठक २०७५ असार ३२ गते, १:०० बजे, दाेस्राे वैठक
संसदको प्रत्यक्ष प्रशारण भैरहेको छ ।
दैनिक कार्यसूची २०७५, वैशाख २३ गते सूचना पत्र २०७४-१२-२० दैनिक कार्यसूची २०७४, चैत २० गते प्रतिनिधि सभा पहिलाे अधिवेशन अवधिभर भए गरेका काम कारवाहीकाे विवरण सूचना पत्र २०७४-१२-१९ दैनिक कार्यसूची २०७४, चैत १९ गते सूचना पत्र २०७४-१२-१६ दैनिक कार्यसूची २०७४, चैत १६ गते सूचना पत्र २०७४-१२-१२ दैनिक कार्यसूची २०७४, चैत १२ गते दैनिक कार्यसूची २०७४, चैत २ गते सूचना पत्र २०७४-१२-२ दैनिक कार्यसूची २०७४, फागुन २७ गते सूचना पत्र २०७४-११-२७ दैनिक कार्यसूची २०७४, फागुन २६ गते सूचना पत्र २०७४-११-२६ दैनिक कार्यसूची २०७४, फागुन २२ गते सूचना पत्र २०७४-११-२२ दैनिक कार्यसूची २०७४, फागुन २१ गते सूचना पत्र २०७४-११-२१