Secretariat Notices


S.N Title
1. View
2. Notice for oath taking program of the newly elected MPs of NA View
3. Notice for oath taking program of the newly elected MPs of NA View
4. Notice for programme View
5. View
6. Notice for Standing List View
7. Sealed Quotation View
8. Purchase information View
9. Lekh upalabdha garaune sambandhi suchana View
10. Notice for Electronic Bids View
11. Notice for Standing List View
12. राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरुको लागि संशोधन पेश गर्ने सूचना View
13. राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरुको लागि संशोधन पेश गर्ने सूचना View
14. राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरुको लागि संशोधन पेश गर्ने सूचना View
15. राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरुको लागि संशोधन पेश गर्ने सूचना View
16. राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरुको लागि संशोधन पेश गर्ने सूचना View
17. सूचना-पत्र-२०७९-२-१२ View
18. दरभाउपत्र स्वीकृत भएको जानकारी View
19. लेख उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना View
20. Request for Expression of Interest (REoI) View
21. Invitation for Quotations View
22. Request for Quotation (RFQ) View
23. लेख उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा View
24. संघीय संसदको प्रतीक चिन्ह सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति View
25. Branded Laptop Kharid Sambandhi Suchana View
26. Canteen Sanchalan Sambandhi View
27. Purchasing_Cancelled View
28. Re_Tender Notice View
29. Purchasing_Cancelled View
30. quotation View