Parliament Today


Any Programs for parliament has not been decided today.
No Program Available
Meeting of House of Representative 2024 Jun 14, Friday 11:00 AM
This is the recorded video of parliament meeting. Click Hereto view other video collections.
Notice 2081-02-31 Notice 2081-02-30 Notice 2081-02-29 Meeting Schedule of House of Representatives (From 29 May, 2024 to Jun 28)) Notice 2081-02-24 - Notice 2081-02-23 Notice 2081-02-22 Notice 2081-02-21 Notice 2081-02-20 Notice 2081-02-15 Joint Notice 2081-02-15 Meeting Schedule of House of Representatives (upto 28 May, 2024) Notice of Joint Meeting Rescheduling 2081-02-15 Notice 2081-02-13 Notice 2081-02-11 Notice 2081-02-08 Notice 2081-02-07 Meeting Time Reschedule Notice 2081-02-06 Meeting Time Reschedule Notice 2081-02-06 (2) Notice 2081-02-06 Meeting Time Reschedule Notice 2081-02-04 Meeting Time Reschedule Notice 2081-02-04 Notice 2081-02-01 Joint Meeting Notice 2081-02-01 Daily Agenda 2081-02-03 Meeting Time Reschedule Notice 2081-02-03 Notice 2081-02-03 Notice 2081-1-28 Notice of Joint Meeting Notice regarding Supreme court order 2081-01-12 Notice 2081-1-2 Notice of Bill Certification Possible Calendar for Meeting of House of Representatives Chaitra 16-30 Notice 2080-12-28 Notice 2080-12-27 Notice Notice 2080-12-21 Notice 2080-12-20 Notice 2080-12-19 Notice 2080-12-18 Possible Calendar for Meeting of House of Representatives Chaitra 1-15 Notice 2080-12-06 Notice 2080-12-07 Notice 2080-12-05 Committee Chairman Election Notice Notice 2080-12-02 Notice 2080-12-04 Notice 2080-11-30 Notice 2080-12-01 Notice 2080-11-24 Meeting Halt Notice 2080-11-21 Notice 2080-11-18 Notice 2080-11-14 Notice 2080-11-13 Notice 2080-11-11 Meeting Halt Notice 2080-11-11 Notice 2080-11-10 Notice 2080-11-06 Notice 2080-10-24 Notice 2080-10-22 Notice for Session Call of House of Representatives, Federal Parliament Suchana 2080-09-08 Notice 2080-07-16 प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनमा भए गरेका कार्यहरू UN Secretary-General's Address Notice of Joint Meeting 2080-07-14 Joint Meeting Notice 2080-7-13 Daily Agenda 2080-7-14 - Notice 2080-07-12 Notice 2080-6-26 Notice 2080-6-25 Notice 2080-6-22 Notice 2080-6-21 Notice 2080-6-19 Notice 2080-6-18 Notice 2080-6-16 Notice 2080-6-14 Notice 2080-5-29 Notice 2080-5-28 Meeting Halt Notice Notice 2080-5-21 Notice 2080-5-18 उजूरी सम्बन्धी सूचना । समितिको १३ औं बैठकको सूचना । Notice 2080-5-12 Notice 2080-5-7 समिति सभापति निर्वाचन सम्बन्धी सूचना Notice 2080-05-06 Meeting Halt Notice - Meeting Halt Notice Notice 2080-04-29 Notice 2080-04-26 Notice 2080-04-24 Notice 2080-04-23 Meeting Halt Notice Meeting Halt Notice - - Meeting Halt Notice - Meeting Halt Notice Notice 2080-04-10 Notice 2080-03-31 Notice 2080-3-29 Notice 2080-3-25 बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०८०-०३-२४ Notice 2080-02-26 बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०८०-०३-२२ Notice 2080-3-20 बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०८०-०३-२० Notice 2080-3-17 Daily Agenda 2080-03-17 2nd Notice 2080-3-12 Notice 2080-3-13 Notice 2080-3-11 - Notice 2080-3-10 विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत जवाफ सम्बन्धी संशोधित कार्यक्रम विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत जवाफ सम्बन्धी कार्यक्रम Notice 2080-3-8 Notice 2080-3-6 Notice 2080-3-5 विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफलको संशोधित कार्यक्रम Notice 2080-3-4 Notice 2080-3-3 Daily agenda 2080-03-04 Notice 2080-3-1 Notice 2080-02-32 विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफलको संशोधित कार्यक्रम Daily agenda 2080-03-01 Daily agenda 2080-02-32 विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफल सम्बन्धी सम्भावित कार्यक्रम Notice 2080-02-29 Notice 2080-02-28 Daily agenda 2080-02-28 Notice 2080-02-25 दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२६ Notice 2080-02-24 बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना Notice 2080-02-23 Notice 2080-02-22 Notice 2080-02-21 बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२१ सूचना पत्र २०८०-०२-१५ संयुक्त बैठकको सूचना पत्र २०८०-०२-१५ समितिको बैठकको सूचना बजेट र विनियोजन सम्बन्धी सम्भावित कार्यतालिका संयुक्त बैठकको सूचना पत्र २०८०-०२-१४ सूचना पत्र २०८०-०२-१४ Notice 080-2-13 Joint Meeting Notice बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना बैठक स्थगित सम्बन्धी दोस्रो सूचना Notice 080-2-12 बैठक स्थगित सम्बन्धी तेस्रो सूचना Notice 080-2-9 Notice 080-2-10 Notice 080-2-7 Notice 080-2-8 Joint Notice 080-2-5 Notice 080-2-5 नीति तथा कार्यक्रम माथी प्राप्त संशोधनहरु Notice 080-2-4 Notice 080-2-1 Notice 080-1-27 Notice 080-1-26 Notice 080-1-25 शून्य समयको समूह विभाजन Notice 080-1-15 Notice 080-1-24 संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना Notification regarding suspension विषयगत समितिमा रहने माननीय सदस्यहरुको नामावली भए गरेका काम कारवाहीको विवरण बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना Notice 080-1-12 Notice 080-1-13 Notice 080-1-6 Notice 080-1-5 Notice 080-1-3 Notice 079-12-29 Notice 079-12-27 सूचनापत्र २०७९-१२-२४ Notice 079-12-23 Notice 079-12-19 Notice 079-12-15 Notice 079-12-12 Notice 079-12-6 Notice 079-12-5 स्थान रिक्तताकाे सूचना Meeting Halt Notice 079-11-17 Notice 079-11-15 Notice 079-11-12 Notice 079-11-10 House of Representatives Rule Draft Committee Report, 2079 Notice 079-11-3 Notice 079-10-29 Joint Notice 2079-10-27 Notice 079-10-27 Notice 079-10-22 Notice 079-10-18 Notice 079-10-10 Notice 079-10-7 उपसभामुख पदको निर्वाचनको लागि दर्ता भएको उम्मेदवारहरुको नामावली Notice 079-10-5 Deputy Speaker's Election Notice सभामुख पदको निर्वाचनको लागि दर्ता भएको उम्मेदवारहरुको नामावली Speaker's Election Notice Notice 079-9-26 Meeting Halt Suchana 2079-9-26 Notice 079-9-25 अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना सदस्य निलम्बन सम्बन्धी सूचना Notice 079-6-1 All Works Eleventh Session Notice 079-5-31 Meeting Halt Suchana 2079-5-30 Meeting Halt Suchana 2079-5-29 Notice 079-5-29 Meeting Halt Suchana 2079-5-25 Notice 079-5-22 Notice 079-5-21 Notice 079-5-19 Notice 079-5-17 Notice 079-5-13 Notice 079-5-7 Notice 079-5-6 Meeting Halt Notice 2079-5-5 Notice 079-5-2 Notice 079-4-31 Notice 079-4-29 Notice 079-4-25 Notice 079-4-24 Notice 079-4-22 Notice 079-4-17 Notice 079-4-13 Notice 079-4-10 Notice 079-4-8 Notice 079-4-6 Notice 079-4-5 Notice 079-4-4 Notice 079-3-31 उपसभामुख पदको उम्मेदवारीको अन्तिम नामावली Notice 079-3-30 Notice 079-3-29 उपसभामुख निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम Notice 079-3-27 Notice 079-3-24 Notice 079-3-23 Notice 079-3-22 Notice 079-3-20 Notice 079-3-12 Notice 079-3-9 Notice 079-3-7 Notice 079-3-6 Notice 079-3-3 Notice 079-3-2 Notice 079-3-1 Notice 079-2-31 Notice 079-2-30 Notice 079-2-29 Notice 079-2-27 Notice 079-2-26 Notice 079-2-25 Notice 079-2-24 Notice 079-2-23 Notice 079-2-20 खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सूचना Ministrywise Discussion Program 2079/80 Notice 079-2-19 Notice 079-2-18 Notice 079-2-17 Joint Meeting Notice 079-2-15 Notice 079-2-15 Notice 079-2-14 Notice 079-2-13 Notice 079-2-12 Joint Meeting Notice 079-2-10 Notice 079-2-10 Notice 079-2-6 Notice 079-2-5 Notice 079-2-3 Notice 079-2-4 Session Call Notice Meeting Halt Suchana 2078-11-13 दशौं अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना दशौं अधिवेशन अवधिभर भए गरेका काम कारवाही Notice 078-11-22 Notice 078-11-18 Notice 078-11-15 Meeting Halt Suchana 2078-11-12 Notice 078-11-08 Notice 078-11-06 Notice 078-11-04 Meeting Halt Suchana 2078-10-26 Meeting Halt Suchana 2078-10-16 Meeting Halt Suchana 2078-10-3 Meeting Halt Suchana 2078-9-28 Meeting Halt Suchana Meeting Halt Suchana Notice 078-09-06 Notice 078-08-28 Session Call Notice Notice 078-07-11 नवौ‌ अधिवेशनमा भए गरेका काम कारवाही अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचनापत्र Notice 078-06-25 Notice 2078-6-22 Notice 2078-6-19 Notice 2078-6-14 Notice 2078-6-11 Notice 2078-6-7 Notice 2078-6-4 Notice 2078-5-29 Notice about Ministrywise Discussion Notice 2078-5-27 Notice 2078-5-25 Notice 2078-5-23 Session Call Notice 2078-5-20 Notice 2078-4-32 All Works in Eighth Session Notice 2078-4-29 Notice 2078-4-28 Notice 2078-4-26 Notice 2078-4-19 Notice 2078-4-15 Notice 2078-4-12 Notice 2078-4-8 Notice 2078-4-3 Session Call Meeting Notice Notice 2078-1-27 Session End Notice 2078-01-27 Session Called Notice All Works in Seventh Session Session End Notice Notice 2077-12-30 Notice 2077-12-26 Notice 2077-12-23 Notice 2077-12-18 Notice 2077-12-10 Notice 2077-12-6 Notice 2077-12-3 Notice 2077-11-26 Notice 2077-11-23 Notice Vaccant Member 2077-7-23 Notice Vaccant Member 2077-3-25 Notice Bidhyek Pramanikaran Notice Vaccant Member Session End Notice 2077-03-18 Notice 2077-3-17 Notice 2077-3-9 Notice 2077-3-4 Notice 2077-2-32 Notice 2077-2-31 Notice 2077-2-28 Notice 2077-2-27 Notice 2077-2-25 Notice 2077-2-26 Notice 2077-2-24 Notice 2077-2-23 Notice 2077-2-19 Notice 2077-2-18 Joint Meeting Notice 2077-2-15 Notice 2077-2-15 Notice 2077-2-14 Notice 2077-2-14 Notice 2077-2-13 Notice 2077-2-6 Notice 2077-2-5 Notice 2077-2-5 Notice 2077-2-4 Joint Meeting Notice 2077-2-2 Notice 2077-2-2 Notice 2077-1-31 Notice 2077-1-29 Notice 2077-1-30 Notice 2077-1-28 Notice 2077-1-26 Session End Notice 2076-12-24 Meeting Halt Notice 2076-12-21 Meeting Halt Notice 2076-12-12 Meeting Halt Notice 2076-12-06 Notice 2076-11-29 Notice 2076-11-23 Notice 2076-11-21 Notice 2076-11-19 Notice 2076-11-15 Notice 2076-11-18 Notice 2076-11-13 Notice 2076-11-14 Notice 2076-11-8 Notice 2076-11-6 Notice 2076-11-3 Notice 2076-11-2 Notice 2076-10-29 Notice 2076-10-28 Notice 2076-10-26 Notice 2076-10-26 Suchana 2076-10-24 Notice 2076-10-23 Notice 2076-10-21 Notice 2076-10-17 Notice 2076-10-14 Notice 2076-10-12 Notice 2076-10-6 Suchana 2076-09-27 Suchana 2076-09-16 Suchana 2076-09-11 Suchana 2076-06-29 Suchana 2076-06-27
Daily Agenda 2081-02-32 Daily Agenda 2081-02-31 Daily Agenda 2081-02-30 Daily Agenda 2081-02-29 Daily Agenda 2081-02-24 Daily Agenda 2081-02-23 Daily Agenda 2081-02-22 Daily Agenda 2081-02-21 Daily Agenda 2081-02-20 Daily Agenda 2081-02-15 Daily Agenda of Joint Meeting 2081-02-15 Daily Agenda 2081-02-13 Daily Agenda 2081-02-11 Daily Agenda 2081-02-08 Daily Agenda 2081-02-06 Daily Agenda 2081-02-07 Joint Meeting Daily Agenda 2081-02-01 Daily Agenda 2081-02-01 Daily Agenda 2081-01-28 Daily Agenda 2081-01-02 Daily Agenda 2080-12-28 Daily Agenda 2080-12-27 Daily Agenda 2080-12-21 Daily Agenda 2080-12-20 Daily Agenda 2080-12-19 Daily Agenda 2080-12-18 Daily Agenda 2080-12-07 Dailey Agenda Dailey Agenda - Daily Agenda 2080-12-04 Daily agenda 2080-12-02 Daily agenda 2080-12-01 Daily agenda 2080-11-30 Daily agenda 2080-11-24 Daily Agenda 2080-11-18 Daily Agenda 2080-11-13 Daily Agenda 2080-11-14 Daily Agenda 2080-11-11 Daily Agenda 2080-11-10 Daily Agenda 2080-111-06 Daily Agenda 2080-10-24 Daily Agenda 2080-10-22 Daily Agenda 2080-7-16 Daily Agenda 2080-7-12 Daily Agenda 2080-6-26 Daily Agenda 2080-6-25 Daily Agenda 2080-6-22 Daily Agenda 2080-6-21 Daily Agenda 2080-6-19 Daily Agenda 2080-6-18 Daily Agenda 2080-6-16 Daily Agenda 2080-6-14 Daily Agenda 2080-5-29 Daily Agenda 2080-5-28 Daily Agenda 2080-5-21 Daily Agenda 2080-5-18 Daily Agenda 2080-5-12 Daily Agenda 2080-5-7 Daily Agenda 2080-5-6 Daily Agenda 2080-04-29 Daily Agenda 2080-04-26 - Daily Agenda 2080-04-24 Daily Agenda 2080-04-23 Daily Agenda 2080-04-22 Daily Agenda 2080-04-16 Daily Agenda 2080-04-10 - Daily Agenda 2080-03-31 Daily Agenda 2080-03-29 Daily Agenda 2080-03-25 Daily Agenda 2080-03-20 Daily Agenda 2080-03-17 2nd Daily Agenda 2080-03-13 - दैनिक कार्यसूची २०८०-३-११ Daily Agenda 2080-03-12 दैनिक कार्यसूची २०८०-३-१० Daily Notice 2080-3-8 Daily agenda 2080-03-05 Daily Agenda 2080-03-06 Daily agenda 2080-03-03 Daily agenda 2080-02-29 2nd Daily agenda 2080-02-29 दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२५ दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२३ दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२४ दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२२ Possible Daily Agenda 2080-2-15 संयुक्त बैठकको दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१४ Daily Agenda 2080-2-14 संयुक्त बैठकको दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१५ दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१३ दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१२ दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१० संयुक्त बैठकको दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१० Joint Meeting of Both House दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१० (दोस्रो बैठक) दैनिक कार्यसूची २०८०-२-९ दैनिक कार्यसूची २०८०-२-७ दैनिक कार्यसूची २०८०-२-८ Joint Meeting DP 80-02-05 सम्भावित दैनिक कार्यसूची २०८०-२-५ दैनिक कार्यसूची २०८०-२-४ दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१ दैनिक कार्यसूची २०८०-१-२७ दैनिक कार्यसूची २०८०-१-२५ दैनिक कार्यसूची २०८०-१-२६ दैनिक कार्यसूची २०८०-१-२४ Daily Program 2023-4-28 Daily Program 2023-4-26 - Daily Program 2023-4-25 Daily Program 2023-4-19 Daily Program 2023-4-18 Daily Program 2023-4-16 Daily Program 2023-4-12 Daily Program 2023-4-10 Daily Program 2023-4-7 Daily Program 2023-4-6 Daily Program 2023-4-2 Daily Program 2079-12-15 Daily Program 2023-3-26 Daily Program 2023-3-20 Daily Program 2023-3-19 Daily Program 2023-2-27 Daily Program 2023-2-24 Daily Program 2023-2-22 Daily Program 2023-2-15 Daily Program 2023-2-12 Joint Meeting Daily Program 2023-2-10 Daily Program 2023-2-10 Daily Program 2023-2-5 Daily Program 2023-2-1 Daily Program 2023-1-24 Daily Program 2023-1-21 Daily Program 2023-1-19 Daily Program 2023-1-10 Daily Program 2023-1-9 Daily Program 2022-9-17 Daily Program 2022-9-16 Daily Program 2022-9-16 (Second) Daily Program 2022-9-14 Daily Program 2022-9-7 Daily Program 2022-9-6 Daily Program 2022-9-4 Daily Program 2022-9-4 (Second) Daily Program 2022-9-2 Daily Program 2022-8-29 Daily Program 2022-8-23 Daily Program 2022-8-22 Daily Program 2022-8-18 Daily Program 2022-8-16 Daily Program 2022-8-14 Daily Program 2022-8-10 Daily Program 2022-8-9 Daily Program 2022-8-7 Daily Program 2022-8-2 Daily Program 2022-7-29 Daily Program 2022-7-29 (Second) Daily Program 2022-7-26 Daily Program 2022-7-24 Daily Program 2022-7-22 Daily Program 2022-7-21 Daily Program 2022-7-20 Daily Program 2022-7-15 Daily Program 2022-7-15 (Second) Daily Program 2022-7-14 Daily Program 2022-7-13 Daily Program 2022-7-11 Daily Program 2022-7-11 (Second) Daily Program 2022-7-8 Daily Program 2022-7-7 Daily Program 2022-7-6 Daily Program 2022-7-4 Daily Program 2022-6-26 Daily Program 2022-6-23 Daily Program 2022-6-23 (Second) Daily Program 2022-6-21 Daily Program 2022-6-20 Daily Program 2022-6-17 Daily Program 2022-6-17 (Second) Daily Program 2022-6-16 Daily Program 2022-6-15 Daily Program 2022-6-14 Daily Program 2022-6-13 Daily Program 2022-6-12 Daily Program 2022-6-10 Daily Program 2022-6-9 Daily Program 2022-6-8 Daily Program 2022-6-7 Daily Program 2022-6-6 Daily Program 2022-6-3 Daily Program 2022-6-3 (Second) Daily Program 2022-6-2 Daily Program 2022-6-1 Daily Program 2022-5-31 Daily Program 2022-5-29 Daily Program 2022-5-28 Daily Program 2022-5-28 (Second) Daily Program 2022-5-27 Daily Program 2022-5-26 Daily Program 2022-5-24 Joint Meeting Daily Program 2022-5-24 Daily Program 2022-5-20 Daily Program 2022-5-19 Daily Program 2022-5-18 Daily Program 2022-5-17 Daily Program 2022-3-13 Daily Program 2022-3-6 Daily Program 2022-3-2 Daily Program 2022-2-27 Daily Program 2022-2-27 (Second) Daily Program 2022-2-20 Daily Program 2022-2-18 Daily Program 2022-2-16 Notice 078-09-07 Daily Program 2021-12-22 Daily Program 2021-12-20 Daily Program 2021-12-14 Daily Program 2021-10-28 Daily Program 2021-10-11 Daily Program 2021-10-08 Daily Program 2021-09-30 Daily Program 2021-09-27 Daily Program 2021-09-23 Daily Program 2021-09-20 Daily Program 2021-09-14 Daily Program 2021-09-12 Daily Program 2021-09-10 Daily Program 2021-09-10 (Second) Daily Program 2021-09-08 Daily Program 2021-08-15 Daily Program 2021-08-13 Daily Program 2021-08-12 Daily Program 2021-08-10 Daily Program 2021-08-03 Daily Program 2021-07-30 Daily Program 2021-07-27 Daily Program 2021-07-23 Daily Program 2021-07-18 Daily Program 2021-07-18 (Second) Daily Program 2021-05-10 Daily Program 2021-05-10 (Second) Daily Program 2021-04-12 Daily Program 2021-04-08 Daily Program 2021-04-05 Daily Program 2021-03-31 Daily Program 2021-03-23 Daily Program 2021-03-19 Daily Program 2021-03-16 Daily Program 2021-03-10 Daily Program 2021-03-07