सबै अडियो संग्रहहरु


अडियो शिर्षक

बैठक संख्याः-१६ पहिलो(मिति २०८०/१०/१५) कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति
पहिलो-उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अडियो उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति
समिति बैठक पूर्वाधार विकास समिति
समिति बैठक कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति
समिति अडियो टेस्ट महिला तथा सामाजिक समिति २०७४
संसद गतिविधि रेडियो कार्यक्रम