अन्तराष्ट्रिय सौर्य गठवन्धन (आई एस ए) स्थापनासंग सम्बन्धित सम्झौता


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल प्रतिनिधि सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफलका लागि
पठाइएको
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
प्रतिनिधि सभाबाट पारित राष्ट्रिय सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2080/08/09 2081-02-24
दर्ता नं.

1

दर्ता मिति

2080/06/08

संवत्

2080

प्रस्तुतकर्ता

शक्ति बहादुर बस्नेत

मन्त्रालय

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

अधिवेशन

2

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

दर्ता विधेयक
Download
प्रमाणीकरण विधेयक फाइल छैन

कैफियत : अनुमोदन