लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
निर्णय मिति राष्ट्रपतिद्वारा जारी
2081-01-28
दर्ता नं.

1

दर्ता मिति

२०८१/०१/२८

संवत्

२०८१

प्रस्तुतकर्ता

मा. दामोदर भण्डारी

मन्त्रालय

उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय

अधिवेशन

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

फाइल
Download