यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
निर्णय मिति राष्ट्रपतिद्वारा जारी
2078-04-03
दर्ता नं.

5

दर्ता मिति

2078-04-03

संवत्

2078

प्रस्तुतकर्ता

माननीय श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की

मन्त्रालय

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला

अधिवेशन

08

मूल/संशोधन

संशोधन

वर्ग

साधारण

फाइल
Download