आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८०


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
निर्णय मिति राष्ट्रपतिद्वारा जारी
दर्ता नं.

1

दर्ता मिति

२०८०/१०/१९

संवत्

2080

प्रस्तुतकर्ता

डा. प्रकाश शरण महत

मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालय

अधिवेशन

3

मूल/संशोधन

संशोधन

वर्ग

अर्थ

फाइल
Download