निर्माणमुखि सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल प्रतिनिधि सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
प्रतिनिधि सभाबाट पारित राष्ट्रिय सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
दर्ता नं.

13

दर्ता मिति

२०८०-०७-१६

संवत्

२०८०

प्रस्तुतकर्ता

मा. अनिता देवी

मन्त्रालय

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

अधिवेशन

दोस्रो

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

दर्ता विधेयक
Download
प्रमाणीकरण विधेयक फाइल छैन