राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, 20७८


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
निर्णय मिति राष्ट्रपतिद्वारा जारी
2078-05-22
दर्ता नं.

1

दर्ता मिति

2078-05-22

संवत्

2078

प्रस्तुतकर्ता

माननीय मन्त्री बालकृष्ण खाँण

मन्त्रालय

गृह मन्त्रालय

अधिवेशन

09

मूल/संशोधन

संशोधन

वर्ग

साधारण

फाइल
Download