रेल्वे अध्यादेश, २०७८


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
निर्णय मिति राष्ट्रपतिद्वारा जारी
2078-04-03
दर्ता नं.

13

दर्ता मिति

2078-04-03

संवत्

2078

प्रस्तुतकर्ता

सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा

मन्त्रालय

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात

अधिवेशन

08

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

फाइल
Download