राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७९


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल प्रतिनिधि सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
प्रतिनिधि सभाबाट पारित राष्ट्रिय सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2079/03/31
दर्ता नं.

3

दर्ता मिति

2079/02/15

संवत्

२०७९

प्रस्तुतकर्ता

जनार्दन शर्मा प्रभाकर

मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालय

अधिवेशन

11

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

अर्थ

दर्ता विधेयक
Download
प्रमाणीकरण विधेयक
Download