मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८०


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
निर्णय मिति राष्ट्रपतिद्वारा जारी
२०८०-१-२५ २०८०-१-२४ null
दर्ता नं.

1

दर्ता मिति

2080-01-24

संवत्

2080

प्रस्तुतकर्ता

मा. धनराज गुरुङ

मन्त्रालय

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला

अधिवेशन

2

मूल/संशोधन

संशोधन

वर्ग

साधारण

फाइल
Download

कैफियत : पेश