प्रमाणीकरण भएको विधेयकहरु


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय प्रमाणीकरण भएको मिति फाइल
02 25 2075-05-08 जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय 2075-06-02 पढ्नुहोस्
02 24 2075-05-06 रोगजारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय 2075-06-02 पढ्नुहोस्
02 23 2075-05-06 अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय 2075-06-02 पढ्नुहोस्
02 22 2075-05-06 भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय 2075-06-02 पढ्नुहोस्
02 21 2075-05-04 वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गृह मन्त्रालय 2075-06-02 पढ्नुहोस्
02 20 2075-05-01 खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय 2075-06-02 पढ्नुहोस्
02 19 2075-04-29 आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सहरी विकास मन्त्रालय 2075-06-02 पढ्नुहोस्
02 18 2075-04-28 जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय 2075-06-02 पढ्नुहोस्
02 15 2075-04-23 सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय 2075-06-02 पढ्नुहोस्
02 13 2075-04-21 उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 2075-06-02 पढ्नुहोस्
02 1 2075-01-15 सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ गृह मन्त्रालय 2075-06-02 पढ्नुहोस्
02 5 2075-02-15 ऋण तथा जमानत (बाइसौं संशोधन) विधेयक, २०७५ अर्थ मन्त्रालय 2075-03-32 पढ्नुहोस्
02 4 2075-02-15 राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक‚ २०७५ अर्थ मन्त्रालय 2075-03-32 पढ्नुहोस्
0२ 3 2075-02-15 विनियोजन विधेयक, २०७५ अर्थ मन्त्रालय 2075-03-32 पढ्नुहोस्
02 2 2075-02-15 नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ अर्थ मन्त्रालय 2075-03-32 पढ्नुहोस्
02 7 2075-03-08 संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला 2075-03-20 पढ्नुहोस्
02 6 2075-03-07 राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उपप्रधान तथा रक्षा एवं गृहमन्त्रालय 2075-03-20 पढ्नुहोस्
03 15 2075-11-11 सेफगार्ड्स, एन्टी-डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 2067-06-27 पढ्नुहोस्
Showing 4 result of total 4 results