दर्ता विधेयकहरु


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय विधेयकमा सुझाव
दोस्रो 13 २०८०-०७-१६ निर्माणमुखि सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पढ्नुहोस् सुझाव दिनुहोस्
दोस्रो 12 २०८०-०६-१८ भन्सार विधेयक, २०८० अर्थ मन्त्रालय पढ्नुहोस् सुझाव दिनुहोस्
दोस्रो 11 २०८०-०६-१६ बैङ्किङ्ग कसुर तथा सजाय विधेयक, २०८० अर्थ मन्त्रालय पढ्नुहोस् सुझाव दिनुहोस्
दोस्रो 10 २०८०-०६-१२ औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८० गैर सरकारी पढ्नुहोस् सुझाव दिनुहोस्
दोस्रो 9 २०८०-०५-२७ विद्युत विधेयक, २०८० ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय पढ्नुहोस् सुझाव दिनुहोस्
दोस्रो 8 २०८०-०५-२७ विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पढ्नुहोस् सुझाव दिनुहोस्
तेस्रो 14 २०८०-१०-१८ राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० गृह मन्त्रालय पढ्नुहोस् सुझाव दिनुहोस्
2 4 2080/01/26 केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पढ्नुहोस् सुझाव दिनुहोस्
1 3 2079/11/25 बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पढ्नुहोस्
1 2 2079/11/12 संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पढ्नुहोस्
1 1 2079/10/27 सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,2079 कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 1 results