अध्यादेशको अवस्था


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय अवस्था
08 4 2078-04-03 फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला पढ्नुहोस्
08 3 2078-04-03 विनियोजन अध्यादेश, २०७८ अर्थ मन्त्रालय पढ्नुहोस्
08 2 2078-04-03 राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ अर्थ मन्त्रालय पढ्नुहोस्
08 1 2078-04-03 आर्थिक अध्यादेश, २०७८ अर्थ मन्त्रालय पढ्नुहोस्
07 8 2077-11-21 तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश गृह मन्त्रालय पढ्नुहोस्
07 7 2077-11-21 सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश गृह मन्त्रालय पढ्नुहोस्
07 6 2077-11-21 नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश गृह मन्त्रालय पढ्नुहोस्
07 5 2077-11-21 संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय पढ्नुहोस्
07 4 2077-11-20 औष्धी ऐन २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या पढ्नुहोस्
07 3 2077-11-18 बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला पढ्नुहोस्
07 2 2077-11-18 यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला पढ्नुहोस्
07 1 2077-11-18 फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला पढ्नुहोस्
06 3 2077-01-26 संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय पढ्नुहोस्
06 2 2077-01-26 राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश गृह मन्त्रालय पढ्नुहोस्
06 1 2077-01-24 केही अध्यादेशलाई खारेज गरी ऐनको साविकको व्यवस्थालाई जगाउन बनेको अध्यादेश कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पढ्नुहोस्
02 4 2075-01-23 संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पढ्नुहोस्
02 3 2075-01-23 बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पढ्नुहोस्
02 2 2075-01-21 राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७५ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पढ्नुहोस्
02 1 2075-01-21 राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ गृह मन्त्रालय पढ्नुहोस्
Showing 2 result of total 2 results