राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति २०७४

क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1. समितिमा प्राप्‍त सबै विधेयकहरुको संक्षिप्‍त विवरण (अद्यावधिक समय : मिति २०७९ असोज २ गते, आइतबार) पढ्नुहोस्
2. समितिबाट पारित विधेयक सम्बन्धी विवरण (अद्यावधिक समय : मिति २०७९ असोज २ गते, आइतबार) पढ्नुहोस्
3. समितिबाट पारित नभएका विधेयकसम्बन्धी विवरण (अद्यावधिक समय : मिति २०७९ असोज २ गते, आइतबार)) पढ्नुहोस्
4. विधेयकसम्बन्धी छलफलमा समितिको बैठक विवरण/जम्मा बैठक संख्या पढ्नुहोस्
5. समितिमा हालसम्म सम्पन्‍न बैठक सम्बन्धी विवरण (अद्यावधिक समय : मिति २०७९ भदौ २७ गते, सोमबार, दिनको ३:०० बजे) पढ्नुहोस्
6. समितिमा रहनुभएका माननीय सदस्यहरुको विवरण (अद्यावधिक मिति २०७९ भदौ २० गते, बिहान ११: बजे) पढ्नुहोस्
7. मिति २०७९ साउन महिनामा समितिको बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
8. समिति गठन भएदेखि मिति २०७९ साउन २५ गतेसम्म समितिमा प्राप्‍त विधेयकहरुको विद्यमान अवस्था । पढ्नुहोस्
9. मिति २०७९ साउन १८ गते बसेको समितिको २४४ औँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
10. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्‍चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, २०७९ पढ्नुहोस्
11. मिति २०७९ असार ३० गते बसेको समितिको २४३ औँ बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
12. मिति २०७९ असार २३ गते बसेको समितिको २४२ औँ बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
13. मिति २०७९ असार २१ गते बसेको समितिको २४१ औँ बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
14. मिति २०७९ असार २० गते बसेको समितिको २४० औँ बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
15. मिति २०७९ असार १७ गते बसेको समितिको २३९ औँ बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
16. मिति २०७९ असार १५ गते बसेको समितिको २३८औँ बैठकको निर्णय । पढ्नुहोस्
17. मिति २०७९ असार ३० गते बसेको समितिको २४३ औँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
18. मिति २०७९ असार २३ गते बसेको समितिको २४२ औँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
19. मिति २०७९ असार २१ गते बसेको समितिको २४१ औँ बैठकमा माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति विवरण । पढ्नुहोस्
20. सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, २०७९ पढ्नुहोस्