मानव संसाधन विकास महाशाखा

संघीय संसद सचिवालय अन्तर्गत रहेका विविध महाशाखाहरुमध्ये मानव संशाधन विकास महाशाखा महत्वपूर्ण महाशाखा हो । यस महाशाखा अन्तर्गत जनशक्ति योजना तथा संगठन विकास शाखा, संसदीय प्रशिक्षण शाखा, कर्मचारी प्रशिक्षण शाखा, प्रदेश शाखा समन्वय तथा सम्पर्क शाखा रहेका छन् । संसदीय गतिबिधिको प्रभावकारीताको लागि ज्ञान, सीप अभिबृद्धि र मूल्यमा विकास गरि संसदीय कार्यलाई दक्षतापूर्ण, गुणस्तरीय र नतिजामूलक बनाउछ । संसदको प्रभावकारीता माननीयहरु र कर्मचारीहरुको संयुक्त प्रयास र पहलबाट हुनेहुदा महाशाखाको क्रियाकलाप दुबैपक्षको आवश्यकतामा केन्द्रित हुनेगर्दछ । यस महाशाखाले संसदका माननीयज्यूहरुको लागि समेत पुनर्ताजगी अभिमुखीकरणमूलक, अनुभव आदान प्रदान केन्द्रित कार्यहरु गर्ने गर्दछ । कर्मचारीहरुको पेशागत दक्षता विकासको लागि, व्यवस्थापन, नेतृत्व संसद गतिविधि सम्बन्धी जानकारी मूलक क्षेत्रगत र समसामयिक सवालमा तालिम माग र आवश्यकता समेतलाई मध्यनजर गदै क्षमता विकास गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका महाशाखाको कार्यविवरण अन्तर्गत पर्दछ । संसदीय सेवाको प्रभावकारीताको लागि नीति, योजना समन्वय कार्यक्रम सञ्चालन र मूल्यांकन अनुगमनको कार्य समेत महाशाखाले नेतृत्व गर्दछ ।