अन्तराष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय महाशाखा

मित्रराष्ट्रहरुसँग संघीय संसद र सचिवालयको सम्बन्ध स्थापना, विकास, विस्तार र सञ्चालन गर्नु, विदेश भ्रमणमा जाने संसदका पदाधिकारी, संघीय संसद सदस्य एवं कर्मचारीहरुको भ्रमण व्यवस्था र नेपाल भ्रमणमा आउने संसदीय प्रतिनिधमण्डलको भेटघाट कार्यक्रमको व्यस्थापनका लागि यस महाशाखाको गठन भएको हो ।