अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय शाखा

अन्तरसंसदीय सम्बन्ध स्थापना, विकास र विस्तार, विदेशी प्रतिनिधिमण्डलको स्वागत सत्कार र विदेश जाने नेपाली संसदीय प्रतिनिधिमण्डलको लागि आवश्यक तयारी गरिदिने कार्यका लागि यस शाखाको गठन भएको हो ।