सांसद सुविधा व्यवस्थापन महाशाखा

संघीय संसदका सदस्यहरुलाई कानूनद्वारा निर्देशित सेवा  सुविधाहरु सकेसम्म एकै स्थानबाट प्रदान गर्ने कार्यका लागि यस महाशाखाको गठन भएको छ ।