राष्ट्रिय सभा

संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति


मिति २०७९/१०/२०गते बस्ने समिति बैठकको सूचना


मिति : २०७९, माघ २०

समय : दिनको १ : ०० बजे

स्थान : सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक कक्ष,भवन नं.१,कोठा नं.४११, सिंहदरवार।

आमन्त्रण : सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कार्यकारी निर्देशक, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल क्यान्सर सचेतना अभियन्ता।


कार्यसूची : १.क्यान्सर रोगको रोकथाम, पहिचान/निदान, उपचार सम्बन्धी नीतिगत, कानूनी संरचनागत  तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था, सो सम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था, समस्या, चुनौती र भावी कार्यदिशा लगायत,
. विविध ।