वातावरण विधेयक, २०७५ को मस्यौदा प्रतिवेदन माथि छलफल


मिति २०७६।०४।०५ गते दिउँसो १:०० बजे वातावरण विधेयक, २०७५ को मस्यौदा प्रतिवेदन माथि छलफल सम्पन्न भई  समितिबाट पारित भयो ।