समितिको मिति २०७६/०९/०८ को ५२ बैठकले न्याय परिषद् प्रस्तावित सदस्य श्री लक्ष्मीबहादुर निरला खड्काको बारेमा आमनागरिकलाई जानकारी दिने तथा वहाँको वारेमा सूचना तथा उजुरी सञ्चार माध्यमबाट सूचना स‌ंकलन गर्न सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको ।। ।