सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. प्रतिनिधि सभाको कार्यतालिका (२०८१-०२-१५ सम्म) (New) पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-११ (New) पढ्नुहोस्
3. सूचना पत्र २०८१-०२-०८ पढ्नुहोस्
4. दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-०८ पढ्नुहोस्
5. सूचना पत्र २०८१-०२-०७ पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-०७ पढ्नुहोस्
7. सूचना पत्र २०८१-०२-०६ पढ्नुहोस्
8. बैठकको समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८१-०२-०६ (२) पढ्नुहोस्
9. बैठकको समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८१-०२-०६ पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-०६ पढ्नुहोस्
11. बैठकको समय र दिन परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८१-०२-०४ पढ्नुहोस्
12. विशेष आर्थिक सुविधा जानकारी सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र पढ्नुहोस्
13. बैठकको समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८१-०२-०४ पढ्नुहोस्
14. सूचना पत्र २०८१-०२-०३ पढ्नुहोस्
15. बैठकको समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८१-०२-०३ पढ्नुहोस्
16. दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-०३ पढ्नुहोस्
17. संयुक्त बैठक सूचना पत्र २०८१-०२-०१ पढ्नुहोस्
18. सूचना पत्र २०८१-०२-०१ पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-०१ पढ्नुहोस्
20. संयुक्त बैठक दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-०१ पढ्नुहोस्
21. संयुक्त बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
22. सूचना पत्र २०८१-१-२८ पढ्नुहोस्
23. दैनिक कार्यसूची २०८१-०१-२८ पढ्नुहोस्
24. अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
25. सर्वोच्च अदालतको आदेशको जानकारी सम्बन्धी सूचना- २०८१-०१-१२ पढ्नुहोस्
26. सूचना पत्र २०८१-१-२ पढ्नुहोस्
27. विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
28. प्रतिनिधि सभाको तेस्रो अधिवेशन अवधिभर भए गरेका कार्यहरू पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची २०८१-०१-०२ पढ्नुहोस्
30. प्रतिनिधि सभाको चैत १६ देखि ३० सम्मकाे सम्भावित कार्यतालिका पढ्नुहोस्