मिति २०७९/ ० ५ /२९ गते बस्‍ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना


समितिको आगामी बैठक देहायका विषयमा छलफल गर्न निम्न मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएको व्यहोरा सम्बन्धित सम्पूर्णमा जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ ।
छलफलको विषय:
१. नेपालको संविधानको धारा १८ र ४२ वमोजिम राज्यले अवलम्वन गरेको समावेशी नीति ।
२. विविध ।
कार्यक्रमः
मितिः २०७९ भदौ भदौ २९ गते बुधबार ।
समय : दिउसो ३ ः ०० बजे ।।
स्थान ः    राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभाकक्ष, सिंहदरवार ।