शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको मिति २०८०/०२/२१ गतेको बैठकको सूचना


सूचना
 
     संघीय संसदशिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक देहायको मितिसमय र स्थानमा बस्ने भएकोले समितिमा रहनु भएका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थितिको लागि निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु ।
 
बैठकको कार्यसूची
१.  समितिको कार्यविधिको मस्यौदामा छलफल,
२.  विविध  
 
बैठकको मितिसमय र स्थान
मिति: २०८०/०२/२१ गते आइतबार,
समय: ‍बिहानको ८:०० बजे
स्थान: शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभाकक्ष, (भवन नं.-२, भूइँतल्ला) ।