शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको मिति २०८०/०२/२९ गतेको बैठकको सूचना


सूचना
 
     संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत गठित शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक देहायको मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएकोले समितिमा रहनु भएका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थितिको लागि निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु ।
 
बैठकको कार्यसूची
१.  समितिको कार्यप्रणालीका सम्बन्धमा छलफल,
२.  विविध  
 
बैठकको मिति, समय र स्थान
मिति: २०८०/०२/२९ गते सोमबार,
समय: ‍बिहानको ९:००बजे
स्थान: शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभाकक्ष, (भवन नं.--२, भूइँतल्ला) ।