पाँचौ बैठक- उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति


उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको पाँचौ बैठक मिति २०८०।०३।२२ गते विहान ११:०० बजे वस्ने भएकोले उपस्थितिको लागि अनुरोध छ ।
स्थानः समितिको सभाकक्ष ।
5th notice 2080-03-22.pdf