छैठौ बैठक (सम्माननीय प्रम पत्निको निधन भएकोले स्थगित भएको)


सूचनाः
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको छैठौं बैठक मिति २०८०।०३।२७ गते दिनको १:०० बजे वस्ने भएकोले उपस्थितिको लागि अनुरोध छ ।
स्थानः समितिको सभाकक्ष ।

छैठौं बैठकको कार्यसूचीः
१. नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघबाट प्राप्त निवेदनको सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल । 
२. विविध
((सम्माननीय प्रम पत्निको निधन भएकोले यो बैठक सूचना भएर  पनि वस्न सकेन)