छैठौं बैठक- उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति


उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको छैठौं बैठक
मिति : २०८०।०४।०२ गते दिनको १:०० बजे 
स्थानः समितिको सभाकक्ष ।
कार्यसूचीः
१. नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघबाट प्राप्त निवेदनको सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल । 
२. विविध
6th meeting karya suchi.pdf