आठौं बैठकको सूचनाः उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति


उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक देहायको मिति, समय र स्थानमा वस्ने व्यहोरा अनुरोध छ । 
मितिः २०८० साल भाद्र ११ गते सोमबार,
समयः दिनको ३:०० बजे । 
स्थानः उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभाकक्ष,
संघीय संसद सचिवालय, सिंहदरबार । 
कार्यसूचीः
१. सभापतिको निर्वाचन । 
२. विविध । 
8th meeting ilclwc.pdf