१२ औं बैठक


उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको १२ औं बैठक देहायको मिति, समय र स्थानमा वस्ने ः 
मितिः २०८० साल असोज १२ गते शुक्रबार,
समयः विहान ११:३० बजे । 
स्थानः उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभाकक्ष,
संघीय संसद सचिवालय, सिंहदरबार । 
कार्यसूचीः
१.नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघबाट समितिमा प्राप्त निवेदनका सम्बन्धमा महासंघका प्रतिनिधिहरू, गाँउपालिका र नगरपालिका महासंघका प्रतिनिधिहरू, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूहरू लगायतका पदाधिकारीहरूसँग क्रसर तथा खानी उद्योग संचालन गर्दा भोग्नु परेका समस्याहरू र उद्योग नविकरणका सम्बन्धमा छलफल गर्ने ।  
२. विविध । 
13 meeting.pdf