शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको मिति २०८०/०६/१२ गतेको बैठकको सूचना


सूचना
 
     संघीय संसदप्रतिनिधि सभा अन्तर्गत गठित शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक देहायको मितिसमय र स्थानमा बस्ने भएकोले माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थितिको लागि निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु ।
बैठकको कार्यसूची
१. चिकित्सकहरुमाथि हुने गरेको दुर्व्यवहारको सम्बन्धमा  गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुसँग छलफल,
२.  विविध  
बैठकको मितिसमय र स्थान
मिति: २०८०/०६/१२ गते शुक्रबार
समय:  बिहानको १०:०० बजे ।
स्थान:  शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभाकक्ष, (भवन नं.-२, भूइँतल्ला) ।