१८ औ बैठक


उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको १८ औं बैठक सम्बन्धमा
मितिः २०८० साल पुष ४ गते बुधबार,
समयः विहान ११:३० बजे । 
स्थानः उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभाकक्ष,
संघीय संसद सचिवालय, सिंहदरबार । 

कार्यसूचीः 
१. उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २५  अनुसार गठित केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिबाट उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणका लागि वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धताको अनुगमन वा सुपरीवेक्षणका सम्बन्धमा हालसम्म भएगरेका कामकारवाहीका सम्बन्धमा केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिसँग  छलफल ।
२. विविध
18th-meeting-ilcwc.pdf