सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. प्रतिनिधि सभाको चैत १६ देखि ३० सम्मकाे सम्भावित कार्यतालिका पढ्नुहोस्
2. सूचना पत्र २०८०-१२-२८ पढ्नुहोस्
3. सूचना पत्र २०८०-१२-२७ पढ्नुहोस्
4. दैनिक कार्यसूची २०८०-१२-२८ पढ्नुहोस्
5. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०८०-१२-२७ पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची २०८०-१२-२७ पढ्नुहोस्
7. सूचना पत्र २०८०-१२-२१ पढ्नुहोस्
8. सूचना पत्र २०८०-१२-२० पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची २०८०-१२-२१ पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्यसूची २०८०-१२-२० पढ्नुहोस्
11. सूचना पत्र २०८०-१२-१९ पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्यसूची २०८०-१२-१९ पढ्नुहोस्
13. सूचना पत्र २०८०-१२-१८ पढ्नुहोस्
14. दैनिक कार्यसूची २०८०-१२-१८ पढ्नुहोस्
15. प्रतिनिधि सभाको चैत १ देखि १५ सम्मकाे सम्भावित कार्यतालिका पढ्नुहोस्
16. सूचना पत्र २०८०-१२-०७ पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची २०८०-१२-०७ पढ्नुहोस्
18. सूचना पत्र २०८०-१२-०६ पढ्नुहोस्
19. सभापति निर्वाचन सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
20. दैनिक कार्यसूची २०८०-१२-०६ पढ्नुहोस्
21. सूचना पत्र २०८०-१२-०५ पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्यसूची २०८०-१२-०५ पढ्नुहोस्
23. सूचना पत्र २०८०-१२-०४ पढ्नुहोस्
24. सूचना पत्र २०८०-१२-०२ पढ्नुहोस्
25. दैनिक कार्यसूची २०८०-१२-०४ पढ्नुहोस्
26. सूचना पत्र २०८०-१२-०१ पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची २०८०-१२-०२ पढ्नुहोस्
28. सूचना पत्र २०८०-११-३० पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची २०८०-१२-०१ पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची २०८०-११-३० पढ्नुहोस्